Vad är Linjeflyg?

Linjeflyg är ett bolagsnamn som klingar bekant i mångas öron. Företaget var en gång i tiden Sveriges största flygbolag med inriktning på inrikesflyg. Bolaget var verksamt i hela 36 år, mellan 1957 och 1993, innan det slutligen köptes upp helt och blev en del av SAS (Scandinavian Airlines). Merparten av Linjeflygs trafik gick från Bromma flygplats i Stockholm, och den första linjen som var en ren passagerarlinje gick mellan Malmö och Stockholm. Linjeflyg är mest kända för sina inrikesflyg, men de flög också till två destinationer i andra länder – nämligen Köpenhamn i Danmark samt Oslo i Norge. När bolagets verksamhet var som störst (1992) flög man med 35 flygplan av olika modeller i Linjeflygs flotta.

Linjeflyg grundades år 1957

Linjeflyg grundades i april 1957, och det var flera olika aktörer som medverkade i bolaget. Det var SAS och flygbolaget Airtaco, men även Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen var inblandade när företaget skapades. Sven Östling, som då var vice VD för SAS, blev verkställande direktör för Linjeflyg. Flygbolaget Airtaco gick in och blev en del av det nya bolaget, och man tog därifrån med sig bland annat flygplan och personal när man ombildade. I början ingick det totalt sju flygplan (tre stycken Douglas DC-3 samt fyra stycken Lockheed L-18 Lodestar) i företagets flotta, men detta antal utökades snabbt och uppgick till slut till 35 flygplan år 1992.

Syftet med Linjeflyg, förutom att skapa tillgängliga flyglinjer inom Sverige, var att frakta tidningar och post. Detta innebar alltså att man satsade på att flyga gods och passagerare på dagarna, medan man på nätterna flög post och tidningar. Det var bland annat av denna anledning som tidningarna Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen var intresserade av att medverka vid uppstarten av bolaget. Linjeflyg blev en viktig del i den svenska posthanteringen, och bidrog till att många medborgare på ett snabbt och effektivt sätt fick sin post levererad till sina hem. Än idag skickas många brev och paket med flyg, för att de snabbt ska nå fram till sin mottagare.

Linjeflyg var störst på inrikesflyg

Linjer över hela Sverige

Linjeflyg satte upp sin första passagerarlinje mellan Malmö och Stockholm, detta skedde redan första året (1957). Man utökade dock snabbt, och innan första året var slut flög man mellan 11 olika inhemska flygplatser, nämligen Bulltofta i Malmö, Kristianstad, Växjö, Kalmar, Jönköping, Lidköping, Visby, Bromma i Stockholm, Midlanda i Sundsvall, Karlstad samt Nordmaling. Man hade även en destination utomlands, vilken var Köpehamn i Danmark. Verksamheten utökades dock snabbt, och till slut flög man mellan hela 39 olika flygplatser. Då den absolut största delen av verksamheten var fokuserad på inrikesflyg låg 37 av dessa flygplatser i Sverige, men man flög också till både Köpenhamn och Oslo.

Linjeflyg började med en blygsam flotta som bestod av sju plan, vilka man tagit över från föregångaren Airtaco AB. Dessa plan var av modellerna Douglas DC-3 samt Lockheed L-18 Lodestar. Bolaget växte dock stadigt, och flottan fick därmed kontinuerligt tillökning i form av olika passagerarplan. När bolaget var som störst bestod flottan av 35 olika plan. De modeller som förekommit hos Linjeflyg, förutom de två tidigare nämnda, är Boeing 737-300, Boeing 737-500, Convair 340/440 Metropolitan, Fokker F28-1000, Fokker F28-4000 samt Nord 262. Ett intressant faktum är att några av bolagets första plan enbart kunde flyga 15 passagerare, medan planen mot slutet var närmare den storlek vi är vana vid idag, och kunde ta ombord 131 passagerare.

SAS ägde ursprungligen 50% av Linjeflyg, men valde år 1990 att sälja sin del i bolaget till transportföretaget Bilspedition för 475 miljoner kronor. Bara ett och ett halvt år senare valde SAS att köpa tillbaka hela bolaget. SAS uppger att man valde att köpa tillbaka bolaget på grund av att det hade allvarliga ekonomiska svårigheter, samt att man ville utföra alla flygningar under samma bolagsnamn.

Bolaget inblandat i olyckor

Linjeflyg är förknippat med två allvarliga olyckor. Den mest kända är när ett flygplan havererade i Ängelholm år 1964, då hela 31 personer dog. Totalt fanns det 39 passagerare på flygplanet, varav 29 omkom. Besättningen bestod av fyra personer, varav två omkom i olyckan. Vädret var mycket dåligt, men piloterna fick instruktioner från personalen på Barkåkras flygplats i Ängelholm att väderläget förbättrats, och beslutade sig därför för att göra en direktinflygning. Planet från Linjeflyg kom in fel mot landningsbanan, och landade till slut på en åker där planet kraschade mot marken och rullade över på fel håll. Man vet inte helt säkert varför olyckan inträffade, men haverikommissionens teori var att piloterna inte hade kännedom om hur landningsbanan och dess märkningar var utformade, samt att det förekommit missförstånd mellan piloterna och flygledaren på flygplatsen.

En annan olycka som Linjeflyg var inblandad i var flygolyckan i Kälvesta. Olyckan inträffade då flygplanet skulle göra en inflygning mot Bromma flygplats, och orsakades på grund av isbildning på delar av planet. Det var ett inhyrt flygplan av modellen Vickers Viscount SE-FOZ, dessa plan var mycket känsliga för isbildning men piloterna hade ej blivit informerade om detta. Planet kraschade på en parkeringsplats, och alla personer som befann sig ombord planet, totalt 22 inklusive besättning, omkom. Otroligt nog skadades ingen person som befann sig på marken, men ett antal bilar blev förstörda, och omkringliggande fastigheter blev lätt brännskadade av den eldsvåda som uppstod vid kraschen. Ombord på planet befann sig bland annat den kända bordtennisprofilen Hans Alsér, som kort innan olyckan blivit utsedd till förbundskapten inom sporten.

Linjeflyg är ett nostalgiskt minne för många

Även om det för vissa förknippas med tragiska olyckor är Linjeflyg för många fortfarande ett nostalgiskt minne. På många forum för flygintresserade kan man läsa långa artiklar och diskussionsinlägg om hur det var att jobba på, och resa med, flygbolaget. Under sina 36 verksamma år hann många passagerare, och ännu fler brev och tidningar, färdas med bolagets flotta som år 1992 bestod av 35 olika plan. Totalt flög man till 39 destinationer, varav 37 var inrikes och två utrikes. Flygbolaget startades av en handfull olika aktörer med gemensamma intressen, och säcken knyts ihop år 1993 då medgrundaren SAS köpte upp hela bolaget och lät det gå in under deras ordinarie verksamhet, för att samla all aktivitet under företagsnamnet SAS.